14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 1

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Studerende ved videregående uddannelser har efter ansøgning ret til rabat ved køb af personlige periodekort til daglig befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik. Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at anden kollektiv persontrafik er omfattet af 1. pkt. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvornår der er tale om daglig befordring, og at 1. pkt. gælder for befordring til og fra udlandet.

•••

Stk. 2 Retten til rabat ved køb af personlige periodekort omfatter ikke befordring i form af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

•••

Stk. 3 Retten til rabat ved køb af personlige periodekort omfatter måneder, hvor den studerende er indskrevet på og gennemgår uddannelse, der giver ret til statens uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 15.

•••

Stk. 4 Retten til rabat gælder ikke, når den studerende samtidig får befordringsgodtgørelse i henhold til andre regler.

•••

Stk. 5 Retten til rabat gælder ikke, når den studerende er i lønnet praktik.

•••
profile photo
Profilside