14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 6

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Uddannelsesstedets afgørelse efter § 4 a, stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 Styrelsens afgørelser efter § 2 i denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 3 Styrelsens afgørelser efter § 4 b, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

•••

Stk. 4 Udbetaling Danmarks afgørelser efter § 4 c, stk. 1, kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger efter reglerne i lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

•••
profile photo
Profilside