14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 5a:

Med den foreslåede bestemmelse gives der mulighed for, at styrelsen kan videregive oplysninger om de studerendes ret til rabat til de transportansvarlige og stille oplysningerne elektronisk til rådighed for de transportansvarlige via et særligt system, som udvikles af styrelsen. I § 4, stk. 1, i lov om befordringsraba...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.