14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 5a

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser paragraf 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Styrelsen kan hos uddannelsesstederne indhente oplysninger om indskrivning m.v., der er nødvendige for at træffe afgørelse om ret til rabat, herunder indskrivningsoplysninger om studerende, der er indskrevet på en støtteberettigende uddannelse, men som ikke har søgt befordringsrabat. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

•••

Stk. 2 Det Centrale Personregister stiller personadresseoplysninger til rådighed for styrelsen om de uddannelsessøgende, der søger om ret til rabat. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

•••

Stk. 3 Styrelsen kan til de transportansvarlige, der er nævnt i § 4, stk. 1, videregive oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for at yde rabat. Styrelsen kan stille de nævnte oplysninger elektronisk til rådighed for de transportansvarlige.

•••

Stk. 4 Uddannelsesstedet bistår styrelsen ved afgørelse om tildeling af rabat og afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse.

•••

Stk. 5 Styrelsen fører tilsyn med uddannelsesstedernes administration. Styrelsen kan kræve alle oplysninger, der er nødvendige til varetagelse af tilsynet.

•••

Stk. 6 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om fælles dataansvar mellem styrelsen og uddannelsesstederne.

•••
profile photo
Profilside