14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 5

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om:

  • 1) Indhold og udformning af ansøgninger om rabat efter § 1 og godtgørelse efter § 4 a og om, hvornår den studerende skal søge og indberette dage med befordring efter § 4 a, stk. 2.

  • 2) At ansøgning om ret til rabat eller godtgørelse og indberetning af dage, hvor den studerende har haft befordring efter § 4 a, stk. 2, skal ske i elektronisk form, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere fastsætte regler om, at visse studerende og visse typer af sager kan undtages fra kravet i 1. pkt.

  • 3) At afgørelser og meddelelser om rabat eller godtgørelse skal gives i elektronisk form. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse studerende kan undtages fra kravet i 1. pkt.

  • 4) At rabatbeløb efter § 3, stk. 1 og 2, jf. § 1, i særlige tilfælde af den transportansvarlige skal udbetales kontant til studerende, der har ret til rabat, når de tidligere har købt personlige periodekort eller anden personlig rejsehjemmel uden rabat, idet rabatten dog ikke kan udbetales kontant, hvis den studerende har undladt at søge i tide.

  • 5) Hvordan studerende, der i en periode, herunder på grund af deltagelse i uddannelse ved flere uddannelsessteder på samme tid, skal bruge flere personlige periodekort eller en kombination af personlige periodekort og godtgørelse, samlet kan opnå rabat eller godtgørelse.

•••
profile photo
Profilside