14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 4c

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser paragraf 4c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4c Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af styrelsens krav efter § 4 b, stk. 1. Staten afholder udgifter til administrationen gennem betaling af et administrationsbidrag efter § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks administration efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer i forbindelse med opkrævningen af krav om tilbagebetaling af godtgørelse efter § 4 b.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem den studerende eller debitor og Udbetaling Danmark, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation. Uddannelses- og forskningsministeren kan også fastsætte regler om undtagelse fra kravet om elektronisk kommunikation.

•••
profile photo
Profilside