14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 4b

Uddrag fra kommentarerne til befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 4b:

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser indeholder ikke hjemmel til at træffe afgørelse om tilbagebetaling af godtgørelse efter en kilometersats efter § 4 a.Der foreslås med lovforslaget indsat en ny § 4 b i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser. Efter det foreslåede stk. 1 træffer styrelsen...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.