14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 4b

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser paragraf 4b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4b Styrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse efter § 4 a, hvis betingelserne for udbetaling af godtgørelse ikke er opfyldt.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetaling, herunder om, at beløb, der skal tilbagebetales, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter renteloven, fra hvilket tidspunkt beløbet skal forrentes, og hvem renten skal tilfalde.

•••
profile photo
Profilside