14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) § 9c

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. paragraf 9c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1325 af 09. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9c Udbetaling Danmark træffer afgørelse om og varetager administrationen af opkrævningen af ministeriets eller anden statslig myndigheds krav efter § 9 b, stk. 1. Staten afholder udgifter til administrationen gennem betaling af et administrationsbidrag efter § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om Udbetaling Danmarks administration efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om betaling af gebyrer i forbindelse med opkrævningen af krav om tilbagebetaling af godtgørelse efter § 9 b.

•••

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem den uddannelsessøgende, deltageren eller debitor og Udbetaling Danmark, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation. Børne- og undervisningsministeren kan også fastsætte regler om undtagelse fra kravet om elektronisk kommunikation.

•••
profile photo
Profilside