14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) § 9b

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. paragraf 9b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1325 af 09. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9b Ministeriet eller anden statslig myndighed træffer afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget godtgørelse efter § 9, hvis betingelserne for udbetaling af godtgørelse ikke er opfyldt.

•••

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetalingen, herunder om, at beløb, der skal tilbagebetales, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter renteloven, fra hvilket tidspunkt beløbet skal forrentes, og hvem renten skal tilfalde.

•••
profile photo
Profilside