14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) § 4

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1325 af 09. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Det er en betingelse for at få rabat, at den uddannelsessøgende og deltageren

  • 1) ikke samtidig er indskrevet som studerende ved en videregående uddannelsesinstitution,

  • 2) ikke samtidig kan få befordringsgodtgørelse el.lign. i henhold til andre regler,

  • 3) ikke modtager løn fra praktikvirksomheden i skoleperioden,

  • 4) ikke er i lønnet praktik og

  • 5) er studieaktiv.

•••

Stk. 2 Uddannelsesstedet træffer afgørelse om, hvorvidt den uddannelsessøgende eller deltageren er studieaktiv.

•••

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside