14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) § 2

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1325 af 09. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Uddannelsessøgende og deltagere har efter ansøgning ret til rabat ved køb af personlige periodekort daglig til befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik, når de gennemgår uddannelse eller deltager i undervisningsforløb i medfør af

  • 1) lov om de gymnasiale uddannelser,

  • 2) lov om erhvervsuddannelser,

  • 3) lov om kommunal indsats for unge under 25 år i forhold til deltagelse i afsøgningsforløb,

  • 4) lov om forberedende grunduddannelse,

  • 5) lov om fodterapeuter,

  • 6) lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen ((avu-loven) eller

  • 7) lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

•••

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at andre end de uddannelsessøgende og deltagere, der er nævnt i stk. 1, har ret til rabat.

•••

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at anden persontrafik samt anden offentlig servicetrafik og befordring til og fra udlandet er omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 4 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, hvornår der er tale om daglig befordring, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside