14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) § 19:

Til §§ 19-20
Befordringsgodtgørelsesordninger for uddannelsessøgende i de i lovforslagets § 2, stk. 1, nævnte uddannelser og undervisningsforløb har hidtil haft hjemmel i bestemmelser i adskillige love, som derfor pr. 1. januar 2007 skal ophæves. Det gælder de i §§ 19-20 nævnte bestemmelser samt bestemmelser i tre andr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.