14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) § 17

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1325 af 09. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Loven træder i kraft den 1. juli 2006 og finder anvendelse for rabat, der gives fra den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 §§ 18 og 19 træder i kraft den 1. januar 2007.

•••

Stk. 3 (Udelades)

•••

Stk. 4 Den i § 7, stk. 2 og 3, nævnte regulering sker første gang i januar 2008.

•••

Stk. 5 (Udelades)

•••
profile photo
Profilside