14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) § 12

Uddrag fra kommentarerne til befordringsrabatloven (ungdomsuddannelser) § 12:

Til § 12
Med den foreslåede bestemmelse gives der mulighed for, at styrelsen kan videregive oplysninger om de uddannelsessøgendes ret til rabat til de befordringsansvarlige, jf. § 11, stk. 1, og stille oplysningerne elektronisk til rådighed for de befordringsansvarlige via et særligt IT-system, som forventes udviklet af ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.