BBR-loven § 11

Denne konsoliderede version af bBR-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bygnings- og boligregistrering

Lov nr. 243 af 12. maj 1976, jf.
lovbekendtgørelse nr. 797 af 06. august 2019

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.