14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 4a

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a Udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed betaler et årligt bidrag på 1.225 kr. til barselsudligningsordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Den pågældende har i årsopgørelsen for det senest afsluttede indkomstår et samlet resultat før renter og efter eventuelle beløb overført til medarbejdende ægtefælle, der overstiger maksimum for barselsdagpenge, jf. barselslovens § 35, stk. 1, jf. §§ 37 og 38.

  • 2) Den pågældende har ikke i samme afsluttede indkomstår personlig lønindkomst, der overstiger det samlede resultat, jf. nr. 1.

•••

Stk. 2 Bidrag efter stk. 1 opkræves årligt den 1. oktober.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om opkrævning af bidrag efter stk. 1. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••
profile photo
Profilside