14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 3c

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 3c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3c Udbetaling efter §§ 2 og 3 a sker til den arbejdsgiver, som først udbetaler løn under orlov efter barselslovens regler, eller den udøver af selvstændig erhvervsvirksomhed, der først afholder orlov efter barselslovens regler.

•••
profile photo
Profilside