14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 3

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Refusionen udgør forskellen mellem barseldagpenge og den løn, der er beregnet barselsdagpenge på baggrund af, inden for et fastsat kroneloft, jf. stk. 2 og 6.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter kroneloftet i stk. 1 efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med finansministeren. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om længden af den periode, hvor arbejdsgiveren er berettiget til at modtage refusion. Perioden kan reguleres af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvilke udgifter refusionen skal dække. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 5 Refusionen udbetales bagud. Udbetalingerne sker efter lov om offentlige betalinger m.v. eller regler, som er fastsat i medfør heraf.

•••

Stk. 6 Udbetales der ikke fuld løn under barsel, udgør refusionen forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for et fastsat kroneloft, jf. stk. 2.

•••
profile photo
Profilside