14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 2

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Refusion til private arbejdsgivere og kompensation til udøvere af selvstændig erhvervsvirksomhed
Alle arbejdsgivere kan modtage refusion for ansatte lønmodtagere, der efter barsellovens regler har ret til barseldagpenge under fravær på grund af graviditet, fødsel og adoption, medmindre arbejdsgiveren er omfattet af en godkendt decentral ordning om barseludligning og lønmodtageren er tilsluttet denne.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at særlige lønmodtagergrupper, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag i henhold til regler fastsat i medfør af § 4, stk. 1, kan udløse refusion til arbejdsgiveren. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••

Stk. 3 Der ydes refusion på grundlag af arbejdsgiverens anmodning til Udbetaling Danmark eller en offentlig myndighed om at indtræde i lønmodtagerens ret til barseldagpenge i henhold til reglerne om barseldagpenge.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om karensperioder for barseludligningsordningen.

•••
profile photo
Profilside