14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsudligningsloven § 14

Lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven) paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsudligningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 26. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Decentrale ordninger om barseludligning aftalt i overenskomstmæssig sammenhæng, som er indgået inden den 1. juni 2005, og som ikke kan godkendes efter § 5, stk. 2, kan efter ansøgning til beskæftigelsesministeren undtages fra loven frem til førstkommende nye overenskomstperiode. Den aftalte ordning skal på ansøgningstidspunktet opfylde § 5, stk. 1, nr. 1 og 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at ansøgningen skal indsendes elektronisk. Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

•••
profile photo
Profilside