14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Barselsudligningsloven § 11

Uddrag fra forarbejderne til barselsudligningsloven § 11:

Til § 11
Det foreslås, at der gives ministeren for familie- og forbrugeranliggender bemyndigelse til at fastsætte regler om udarbejdelse af årsregnskab for barseludligningsordningen. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at ordningen skal være udgiftsneutral for staten, og at det er ministeren, som skal påse, at der er balan...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.