Barselsloven § 43

Denne konsoliderede version af barselsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Lov nr. 566 af 09. juni 2006, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1391 af 30. september 2022,
som ændret ved lov nr. 343 af 22. marts 2022 og lov nr. 879 af 21. juni 2022

§ 43

(Ophævet).