14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Barselsloven § 57

Uddrag fra kommentarerne til barselsloven § 57:

Til § 57
Det foreslås, at fraværs- og varslingsregler, der i ligebehandlingsloven er knyttet til graviditet, barsel og adoption, ophæves, da de er indarbejdet i dette lovforslag. Samtidig foreslås, at de arbejdsretlige konsekvenser, der i ligebehandlingsloven er knyttet til fraværsretten i forbindelse med gravidite...
Til nr. 1 Med lovforslaget flyttes reglerne om barselfravær til denne lov. Det foreslås derfor, at ligebehandlingslovens titel ændres til: »Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.«. ... Til nr. 2 Det foreslås, at ligebehandlingslovens § 7, der vedrører retten til fravær under graviditet, barsel og adoption udgår. Disse regler afløses af dette lovforslags §§ 6-14. ... Til nr. 3 Det foreslås, at ligebehandlingslovens § 7 a, der regulerer retten til fravær i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet, udgår. Betydningen for fraværsretten af delvis genoptagelse af arbejdet er indarbejdet i dette lovforslags § 12. ... Til nr. 4 Efter ligebehandlingslovens § 8 medregnes fraværsperioder i forbindelse med graviditet, barsel og adoption ved opgørelsen af anciennitet i et arbejdsforhold. ... Til nr. 5 Efter ligebehandlingslovens § 9 må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær på grund af graviditet, barsel eller adoption. ... Til nr. 6 Det foreslås, at ligebehandlingslovens § 10, der omhandler regler om varsling af fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, udgår. Disse regler afløses af dette lovforslags §§ 15-17. ... Til nr. 7 Ligebehandlingslovens § 16, stk. 4, er bestemmelsen om omvendt bevisførelse, når en afskedigelse finder sted under graviditet, barsel eller adoption. Det vil sige, at det påhviler arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Denne bestemmelse omfatter også, afskedigel...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.