14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsloven § 55

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 Loven træder i kraft den 3. juli 2006.

•••

Stk. 2 § 11, § 12, stk. 1, §§ 13, 14, 15, 16, 16 a, 17, 18, 19 og 19 a i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 28. oktober 2004, ophæves, jf. dog § 56, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside