14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Barselsloven § 53

Uddrag fra kommentarerne til barselsloven § 53:

Til §§ 51-53
Bestemmelserne vedrører reglerne om ophør af barseldagpenge til personer, der er undergivet strafafsoning m.v. eller som unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse. Der er tale om en uændret videreførelse af dagpengelovens §§ 36-36 b, som blev indsat i dagpengeloven sammen med lignende bestemmelser i ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.