14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Barselsloven § 47b

Uddrag fra kommentarerne til barselsloven § 47b:

Efter den gældende bestemmelse i § 44 i barselsloven indbetales der ved udbetaling af dagpenge fra Udbetaling Danmark til lønmodtagere, der er fyldt 16 år, et ATP-bidrag. Det samlede bidrag er på 4,02 kr. pr. time (2019-niveau), der er udbetalt dagpenge for, svarende til to gange ATP-bidraget efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspen...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.