14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsloven § 39a

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel paragraf 39a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39a Arbejdsgivers ret til tillæg til refusion
En arbejdsgiver, som modtager refusion efter denne lov, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

•••

Stk. 2 Tillægget til refusion beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 39 b, på grundlag af refusionen til arbejdsgiveren. Tillægget til refusion for 1 uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

•••

Stk. 3 Udbetaling Danmark opgør og udbetaler tillægget til refusion.

•••
profile photo
Profilside