14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsloven § 38

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Regulering af barselsdagpengebeløb
Det dagpengebeløb, der er nævnt i § 35, stk. 1, reguleres én gang om året pr. den første mandag i januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med fem. Det afrundede beløb danner grundlag for det kommende års satsregulering.

•••

Stk. 2 I satsreguleringen efter stk. 1 fradrages for finansårene 2020-2023 en procentsats på 0,75.

•••
profile photo
Profilside