14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsloven § 25

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Optjening af ret til ferieydelse under barsel
Når der udbetales barselsdagpenge under fravær efter § 7, stk. 1 eller 2, eller § 8, stk. 6, 1. pkt., til og med den 31. august 2019, optjenes der ret til ferieydelse. Ferieydelsen udbetales i det efterfølgende ferieår. Ferie med ferieydelse optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til og med den 31. august 2019 afholdes dog i perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020.

•••

Stk. 2 Denne ret gælder ikke, i det omfang der i den i stk. 1 nævnte periode optjenes ret til

  • 1) løn under ferie og ferietillæg efter ferieloven, kollektiv overenskomst m.v.,

  • 2) feriegodtgørelse efter ferieloven m.v., der som minimum svarer til dagpengesatsen efter § 35, stk. 1, eller

  • 3) feriedagpenge med ret til udbetaling i det efterfølgende ferieår efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 3 Beskæftigelseskravet, jf. § 27, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af ferieydelse efter denne bestemmelse ved påbegyndelsen af ferien i det efterfølgende ferieår.

•••

Stk. 4 § 33, stk. 1, og § 35 finder tilsvarende anvendelse ved beregning af ferieydelse efter denne bestemmelse.

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om retten til optjening og udbetaling af ferieydelse. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

•••
profile photo
Profilside