14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Barselsloven § 22

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af barselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan genoptage arbejdet helt eller delvis i de perioder, hvor der er ret til barselsdagpenge efter §§ 20 og 21. Dette gælder dog ikke for en moder i de 2 første uger efter fødslen.

•••

Stk. 2 Der udbetales ikke barselsdagpenge for uger, hvor arbejdet er genoptaget på fuld tid.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om udbetaling af barselsdagpenge for uger, hvori arbejdet er genoptaget delvis. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge

•••
profile photo
Profilside