14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Barselsloven § 15

Uddrag fra kommentarerne til barselsloven § 15:

Til § 15
Varslingsreglerne fremgår i dag af ligebehandlingslovens § 10. Efter stk. 1 skal moderen senest 3 måneder før forventet fødsel underrette arbejdsgiveren herom, og om hun vil udnytte fraværsretten før fødslen. Dette svarer til ligebehandlingslovens § 10, stk. 1, 1. pkt....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.