14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bade/bådebro-bekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om bade- og bådebroer paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bade/bådebro-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 232 af 12. March 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Kommunalbestyrelsen behandler ansøgninger om bade- og bådebroer med de undtagelser, der følger af stk. 2 og 3. Hvis broerne udføres af andre materialer end træ, eller hvis broerne kan anvendes til andet formål end badning og fortøjning af både, skal det pågældende miljøcenter under Miljøministeriet høres om ansøgningen.

•••

Stk. 2 Kystdirektoratet behandler ansøgninger om anbringelse af bade- eller bådebroer, der udføres som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindrer fri vandgennemstrømning langs kysten.

•••

Stk. 3 Bade- og bådebroer efter stk. 1 og 2 må ikke anlægges sådan, at de hindrer eller vanskeliggør almenhedens færdsels- og opholdsret efter naturbeskyttelsesloven §§ 22-26.

•••

Stk. 4 Stk. 1, 2 og 3 gælder ikke for broer, der skal anbringes i erhvervshavne eller lystbådehavne.

•••
profile photo
Profilside