14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til AVU-loven § 7

Uddrag fra kommentarerne til avu-loven § 7:

Til § 7
Bestemmelsen viderefører den gældende lovs § 4, stk. 2, hvorefter undervisningsministeren kan føje nye fag til fagrækken, jf. §§ 5 og 6. Endvidere gives der hjemmel til, at ministeren kan tilføje nye niveauer til den allerede eksisterende fagrække. De nærmere regler herom vil komme til at fremgå af den bekendtgørelse, der vil blive udstedt i medfø...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.