14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til AVU-loven § 37

Uddrag fra kommentarerne til avu-loven § 37:

Til § 37
...
Til nr. 1 Til stk. 1-2 Det foreslås, at alle udgifter vedrørende undervisning af unge under 18 år, der er omfattet af den foreslåede § 2, stk. 2, i avu-loven, skal afholdes af bopælskommunen. Ved bopælskommunen forstås den kommune, hvor kursisten på den første dag i undervisningsmodulet er tilmeldt folkeregistret. Der vil på de årlige finanslove blive fastsa... Til nr. 2 Der foreslås en præcisering af momskompensationsbestemmelsen med hensyn til udbetaling af momskompensation til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. for udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes statslige tilskud efter l...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.