14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AVU-loven § 32

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af avu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Loven træder i kraft den 1. august 2009.

•••

Stk. 2 § 2, stk. 2, og §§ 37 og 38 træder i kraft den 1. august 2008, jf. dog stk. 4, og har virkning for kursister, der optages efter den 1. august 2008 i henhold til § 2, stk. 2.

•••

Stk. 3 § 26 har virkning for lærere, der ansættes med virkning fra den 1. august 2009 eller senere.

•••

Stk. 4 (Udeladt)

•••
profile photo
Profilside