14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til AVU-loven § 29

Uddrag fra kommentarerne til avu-loven § 29:

Til § 29
Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende lovs § 11 c, der blev indsat i avu-loven ved lov nr. 556 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af realkompetencevurdering på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.). Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.9. Reglerne for udform...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.