14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AVU-loven § 23

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af avu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Undervisningsministeren kan som en midlertidig ordning fravige lovens bestemmelser, i det omfang det anses for påkrævet for at fremme forsøgs- og udviklingsvirksomhed.

•••

Stk. 2 Undervisningsministeren kan yde tilskud til forsøgs- og udviklingsvirksomhed og andre formål på institutioner, der er godkendt i henhold til § 3, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside