14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til AVU-loven § 22

Uddrag fra kommentarerne til avu-loven § 22:

Til § 22
Til stk. 1 Med forslaget sikres det, at ministeriet, som det er tilfældet i dag, har adgang til at indhente oplysninger fra institutionerne. Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. Det beror på undervisningsministerens skøn, hvorvidt oplysning om undervisningen, uddannelsen, kursisterne o...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.