14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AVU-loven § 12a

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) paragraf 12a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af avu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12a Kursister med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med behov for specialpædagogisk bistand skal i forbindelse med undervisningen endvidere have tilbud om følgende støtteformer:

  • 1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

  • 2) Personlig assistance og sekretærhjælp.

  • 3) Støttetimer med henblik på kompensation for fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  • 4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

  • 5) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

•••

Stk. 2 Kursister, der får støtte efter stk. 1, kan medbringe og anvende den bevilgede støtte i alle dele af undervisningen.

•••

Stk. 3 Kursisten kan anvende støtte efter stk. 1 i forbindelse med uddannelsens almindelige undervisning og ekskursioner som led i uddannelsen.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om yderligere støtteformer.

•••
profile photo
Profilside