Autorisationsbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022

§ 9

Når ejeren af en virksomhed, der markedsfører til den endelige forbruger, etablerer en eller flere nye virksomheder til håndtering af fødevarer på andre adresser end den eksisterende virksomhed, kan den eller de nye virksomheder registreres efter § 7, stk. 2, som detailvirksomhed i stedet for som engrosvirksomhed, hvis

  • 1) markedsføringen fra den eller de nye virksomheder sker til en enkelt fast virksomhed eller et enkelt mobilt lokale med markedsføring til den endelige forbruger, og

  • 2) den eller de nye virksomheder og virksomheden med markedsføring til den endelige forbruger har samme ejer.