Autorisationsbekendtgørelsen § 5

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022

§ 5

Jægere må årligt levere op til 500 stykker vildtlevende småvildt og 15 stykker vildtlevende storvildt direkte til endelige forbrugere og til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 2, nr. 2. Småvildt skal være i uåbnet stand, men kan evt. være plukket og flået, og storvildt kan have organer fra bryst- og bughule fjernet og evt. være flået, når plukning eller flåning sker ved jægerens bopæl eller på jagtstedet. I forbindelse med flåning af storvildt kan underben og hoved være fjernet.

Stk. 2 Vildt leveret efter stk. 1 skal være nedlagt ved jagt af jægeren selv.

Stk. 3 Leveringen til lokale detailvirksomheder efter stk. 1 må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra jægerens bopæl eller jagtstedet.

Stk. 4 Hvis der hos jægeren eller på jagtstedet er en fødevarevirksomhed, der er autoriseret eller registreret efter § 7, stk. 1 eller 2, skal levering direkte til endelige forbrugere efter stk. 1 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.