14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Primærproducenter må ikke levere animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), jf. dog § 4, stk. 3-7, § 5, stk. 2-5, og § 6, stk. 6 og 7.

•••

Stk. 2 Primærproducenter må dog behandle og levere små mængder af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger, når primærproducenten er registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen, i følgende tilfælde:

  • 1) Slagtning og levering årligt af op til 500 stykker tamfjerkræ i uåbnet og evt. plukket stand fra en bedrift, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften.

  • 2) Slagtning og levering årligt af op til 500 kaniner i uåbnet og evt. flået stand, når slagtning og eventuel flåning sker på bedriften.

  • 3) Slagtning og levering årligt af op til 500 stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, i uåbnet og plukket stand, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften.

  • 4) Slagtning, rensning og levering årligt af op til 4.000 kg fisk eller krebsdyr, når slagtning og rensning sker om bord på et fiskefartøj.

  • 5) Levering årligt af op til 4.000 kg fisk eller krebsdyr, når leveringen sker fra et akvakulturbrug.

  • 6) Levering årligt af op til 4.000 kg levende muslinger m.m. fra zoner, produktionsområder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation.

  • 7) Levering af op til 70 liter rå mælk om ugen.

  • 8) Levering af op til 100.000 æg årligt, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

•••

Stk. 3 Levering efter stk. 2 til den endelige forbruger skal ske på bedriften, fiskefartøjet eller på akvakulturbruget.

•••

Stk. 4 Primærproducenten skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at de leverede mængder ikke overstiger mængdeangivelserne i stk. 2, jf. dog § 6, stk. 6 og 7.

•••

Stk. 5 Hvis der på bedriften, fiskefartøjet eller akvakulturbruget er en fødevarevirksomhed, der er registreret eller autoriseret efter § 7, skal stalddørssalget efter stk. 2 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

•••
profile photo
Profilside