14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 41

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Med bøde straffes den, der

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

  • 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

  • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside