14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Primærproducenters levering af mindre mængder af vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg) må finde sted uden yderligere registrering eller autorisation end den, der følger af § 3, stk. 1, 2 eller 4, eller uden registrering, jf. § 3, stk. 3.

•••

Stk. 2 Hvis primærproduktionen foregår på en bedrift, skal leveringen til den endelige forbruger (stalddørssalg) af de vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. ske på bedriften.

•••

Stk. 3 Jægere må årligt levere op til 500 stykker vildtlevende småvildt og 15 stykker vildtlevende storvildt direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg) og til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1, jf. dog stk. 4 og 5. Småvildt skal være i uåbnet stand, men kan evt. være plukket og flået, og storvildt kan have organer fra bryst- og bughule fjernet og evt. være flået, når plukning eller flåning sker ved jægerens bopæl eller på jagtstedet. I forbindelse med flåning af storvildt kan underben og hoved være fjernet.

•••

Stk. 4 Vildt, leveret efter stk. 3, skal være nedlagt ved jagt af jægeren selv.

•••

Stk. 5 Leveringen til lokale detailvirksomheder efter stk. 3, må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra jægerens bopæl eller jagtstedet.

•••

Stk. 6 Biavlere må årligt detailpakke og levere op til 4.000 kg honning og andre biprodukter beregnet til konsum direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg)og til virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden at være registreret som primærproducent efter § 3, stk. 2.

•••

Stk. 7 Primærproducenter må højst markedsføre 100.000 æg om året til eget ægpakkeri, som er autoriseret efter § 7, stk. 1, til begrænset, lokal omsætning, når primærproducenten er registreret hertil hos Fødevarestyrelsen, jf. dog § 6, stk. 7.

•••

Stk. 8 Hvis der på bedriften, hos jægeren eller på jagtstedet eller hos biavleren er en fødevarevirksomhed, der er registreret eller autoriseret efter § 7, skal stalddørssalget efter stk. 1, 2, 3 eller 6, holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

•••
profile photo
Profilside