14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 38

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 498 af 23. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 En registreret virksomhed skal anmelde væsentlige ændringer i sine aktiviteter til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret efter § 3, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.

•••

Stk. 2 Anmeldelse af væsentlige ændringer efter stk. 1 kan ske for flere virksomheder i samme kæde, når

  • 1) anmeldelsen skal ske til Fødevarestyrelsen,

  • 2) ændringerne er ensartede, og

  • 3) ændringerne påbegyndes samme dato i de virksomheder, der er omfattet af anmeldelsen.

•••
profile photo
Profilside