14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 31

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 498 af 23. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Virksomheder skal for at blive autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed anvende den digitale formular om autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på virk.dk eller den tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside i følgende tilfælde, jf. dog stk. 2-4 og § 32:

 • 1) Anmeldelse til registrering af primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, jf. § 3, stk. 2.

 • 2) Anmeldelse til registrering af stalddørssalg, jf. § 5, stk. 2.

 • 3) Anmeldelse til registrering af levering af visse animalske fødevarer fra primærproducent til lokale detailvirksomheder, jf. § 6, stk. 1.

 • 4) Anmeldelse til registrering af levering af æg fra primærproducent til ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning, jf. § 4, stk. 7.

 • 5) Ansøgning om autorisation som fødevarevirksomhed eller til særlige aktiviteter, jf. § 7, stk. 1.

 • 6) Anmeldelse til registrering som fødevarevirksomhed eller af særlige aktiviteter, jf. § 7, stk. 2.

 • 7) Anmeldelse til registrering som virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, jf. § 27, stk. 1 og 2.

 • 8) Ansøgning om ny autorisation ved væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder, jf. § 37.

 • 9) Anmeldelse til ny registrering ved væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder, jf. § 38.

 • 10) Anmeldelse af ejerskifte, jf. § 39.

 • 11) Anmeldelse af ophør, jf. § 40.

•••

Stk. 2 Primærproducenter, der vil producere spirer, skal ansøge om autorisation efter § 3, stk. 4, ved at kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af ansøgningen om autorisation, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

•••

Stk. 3 Virksomheder skal for at blive registreret som primærproducenter anvende den digitale formular på landbrugsindberetning.dk – Foder og fødevarer i følgende tilfælde, jf. dog § 32:

 • 1) Anmeldelse til registrering af primærproduktion efter § 3, stk. 1.

 • 2) Anmeldelse til ny registrering af primærproduktion efter § 3, stk. 1.

 • 3) Anmeldelse af ophør, jf. § 40.

•••

Stk. 4 Fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, der er etableret i et andet EU/EØS-land, og som permanent, midlertidigt eller lejlighedsvist udbyder tjenesteydelser i Danmark og ansøger om autorisation eller anmelder sig til registrering med virksomhed eller aktivitet nævnt i stk. 1, kan anvende den engelsksprogede blanket til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v., der findes på businessindenmark.dk eller den tilsvarende blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside og sende ansøgningen eller anmeldelsen elektronisk til Fødevarestyrelsen via businessindenmark.dk.

•••
profile photo
Profilside