Autorisationsbekendtgørelsen § 28

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022

§ 28

Operatører, der indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Registreringskravet i stk. 1 gælder også operatører, der markedsfører fødevarekontaktmaterialer med henblik på levering til en anden virksomhed.

Stk. 3 En virksomhed, der er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed efter § 7, stk. 1 eller 2, og som tillige indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke have denne aktivitet registreret.

Stk. 4 En virksomhed omfattet af stk. 1 eller 2 skal ikke registreres, hvis indførslen, fremstillingen eller markedsføringen af fødevarekontaktmaterialer årligt udgør højst 1.000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr.