14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2247 af 01. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Operatører, der indfører, modtager fra andre medlemsstater eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer, som defineret i bilag 1 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

•••

Stk. 2 Registreringskravet i stk. 1, gælder også operatører, der markedsfører fødevarekontaktmaterialer med henblik på levering til en anden virksomhed.

•••

Stk. 3 En virksomhed, der er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed efter § 7, og som tillige indfører eller fremstiller fødevarekontaktmaterialer til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke have denne aktivitet registreret.

•••

Stk. 4 En virksomhed omfattet af stk. 1 eller 2 skal ikke registreres, hvis indførslen, modtagelsen, fremstillingen eller markedsføringen af fødevarekontaktmaterialer årligt udgør højst 1.000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr.

•••
profile photo
Profilside