14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 24

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 498 af 23. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Produktion af en fødevare eller et landbrugsprodukt med et navn på en registreret beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), en registreret beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller en registreret garanteret traditionel specialitet (GTS) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, må kun foretages af primærproducenter, der er registreret efter § 3, stk. 1, eller fødevarevirksomheder i led efter primærproduktion, der er autoriseret eller registreret efter § 7.

•••

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 3, stk. 1, eller § 7, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside