Autorisationsbekendtgørelsen § 24

Denne konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022

§ 24

Fremstilling, opbevaring indtil aftapning eller aftapning af olivenolie eller olie af olivenpresserester, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer, må kun foretages af virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2.

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.