14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Fremstilling eller aftapning af vin med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet oprindelsesbetegnelser, eller af vin, der kan mærkes med druesort eller årgang uden at opfylde reglerne om vin med beskyttet geografisk betegnelse eller beskyttet oprindelsesbetegnelse, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, må kun foretages af virksomheder, der er registreret efter § 7, stk. 2.

•••

Stk. 2 Aktiviteter efter stk. 1 skal registreres efter § 7, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside