14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Autorisationsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af autorisationsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1352 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved indførsel af fødevarekontaktmaterialer forstås modtagelse af fødevarekontaktmaterialer fra andre EU-lande eller lande, der ikke er medlem af EU.

•••

Stk. 2 Ved specialprodukter forstås forarbejdede animalske fødevarer, som er specielle for en producent eller gruppe af producenter, eller som er specielle for en egn.

•••

Stk. 3 Ved indførsel af fødevarer forstås

•••

Stk. 4 Ved tjenesteydelse forstås i denne bekendtgørelse enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, som normalt udføres mod betaling.

•••

Stk. 5 Ved levende muslinger m.m. forstås i denne bekendtgørelse levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.

•••
profile photo
Profilside